Sığır Sürüleriyle İç İçe Bir Kabile: Dinka

Güney Sudan’da alıştığınızdan ayrı bir kabile Dinka. Yıllar geçtikçe diğer insanlara benzeyen özellikleri artsa d çoğu alanda yine bakir kalmayı başarabilmişler.


– İç savaşın ardından dünya ile ilişiğini kesen Dinka Kabilesi, tamamen ilkel yöntemlerle yaşıyor ve inek idrarıyla duş alıyorlar.

– Dinkalar Güney Sudan`da iç savaştan bu yana dünya ile ilişiğini kesmiş durumda kabile arazisinde yaşamaktadır.

– Dinkalar, bin ile otuz bin kişi arasında değişen, çok sayıda bağımsız grup oluştururlar.

– Merkezlere uzak olan bu bölgede eski yaşam koşulları korunmakta. Başlıca uğraşları hayvancılık olan Dinkalar, Ekim`den Nisan ayına kadar sığır sürülerini nehir kıyısındaki otlaklara götürüyor.

– Sığırlar, Dinka halkı için en önemli bir yaşam kaynağı.. Dinka halkı başlık parasını sığırlarla ödüyor. Bir başka Dinka adeti ise inek idrarı ile duş yapmaktır. İdrar Dinkaların saçlarını turuncuya çevirir. Bu kabile içinde hayranlık duyulan bir renktir. Dinkalar düzenli tıraş ederek sığırların boynuzlarını değiştirir. Daha sonra, süt sağma işini ömür boyu bırakarak çocukluktan ve erkeklerin hizmetkarı olmaktan çıktıklarını gösterirler.