Mustafa Kemal Atatürk’ün Kendisi Hakkında Söylediği Sözler

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem tarih kitaplarında hem de internette çok sayıda sözüne rastlamanız mümkün. Bunlardan bazıları yakın zamanda gerçekliğini fark ettiğimiz öngörüleri. Bir de kendisi hakkında söylediği cümleler var ki bunları da bilmekte fayda var diye düşünüyoruz:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kendisi Hakkında Söylediği Sözler

– Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. ( Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 207.)

– Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.

– Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım. (Cemal Granda, Atatürkʼün Uşağı İdim, Hürriyet Yayınları, 1973, s. 267.)

– Çocukluğumdan beri bir tabiatım vardır, oturduğum evde ne ana, ne kız kardeş, ne ahbapla bulunmaktan hoşlanmam. Ben, yalnız ve bağımsız olmayı, çocukluktan kurtulduğum günlerden başlayarak daima tercih etmiş ve sürekli olarak öyle yaşamışımdır. Tuhaf bir halim daha var: Ne ana -babam çok erken ölmüş-, ne kardeş, ne de en yakın akrabamın, kendi tutum ve düşüncelerine göre, bana şu veya bu tavsiye ve nasihatta bulunmasına tahammülüm yoktu. ( İSMAİL HABİB SEVÜK: Atatürk İçin; Kültür Bakanlığı yyn., Ankara, 1981, s.91.)

– İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Kaynak: Wikiquote https://tr.wikiquote.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk/Kendisi_hakk%C4%B1nda_s%C3%B6yledi%C4%9Fi_s%C3%B6zleri