Muhteşem Kot’un Hikayesi

Önce yoksul ve işçi sınıfına hitap eden blucin 1950’li yıllarda Marilyn Monroe, James Dean gibi efsaneler sayesinde her kesimden insanın hayatına girmiş ve yıllar geçmiş olmasına rağmen, hala, neredeyse hepimizin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.


İlk blucin fabrikasını kuran, Levi Strauss aslen Alman olup daha sonra Amerika’ya göç etmiştir. Burada, madencilerin zorlu çalışma koşullarından ve pantolonlarının çabuk yırtılmasından etkilenen Strauss, kalın bir kumaş üretmek fikriyle yola çıkıp 1850 yılında blucini üretmiştir.

Türkiye’de ise ilk blucin üretimi 1950’lerde gerçekleşmiş. Fransa’nın önemli okullarından birine eğitim görmek üzere giden Muhteşem Kot, hayatında ilk blucini orada görmüş ve bu kumaşı Türkiye’de üretmeye karar vermiş. 1960’larda ise “KOT” adını markalaştırmış.

Aslında, hepimizin ağzına pelesenk olan “kot” kelimesi bir markadır. Doğrusu blucindir.

 

PS : Prof Dr Halil İnanılcık‘ın bir iddiasına göre, Denizli ve Akhisar taraflarında pamuk üretimi bol olduğundan, 15.yüzyılda bu tür kumaşlar Türkiye’de üretilmiş  ancak, Amerika bunu bir sanayi haline dönüştürmeyi başarabilmiştir.