Kendine Has Tarzıyla Birbirinden Farklı 8 Sanat Akımı

Sanat akımının ilginç olanı makbuldür. Özellikle bizlerin sanata olan ilgisini artırmak açısından dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı tarihlerde başlamış ve ünlü ressamları, yazarları ve diğer sanatçıları da peşinden sürüklemiş sanat akımlarını sizlerle paylaşalım istedik.

  • Empresyonizm: 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkan bu akım, sanatçıların doğrudan gözlemlerine dayalı olarak ışık ve renklerin anlık etkilerini yakalamaya çalıştıkları bir tarzı benimsedi. Claude Monet, Edgar Degas ve Pierre-Auguste Renoir bu akımın önde gelen isimlerindendir. Van Gogh da yine bu akıma dahildir
Van Gogh's The Starry Night adult coloring page
  • Sürrealizm: 1920’lerde ortaya çıkan bu akım, bilinçaltının derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan, rüya ve gerçekliği birleştiren bir sanat tarzıdır. Salvador Dalí ve René Magritte gibi sanatçılar, bu akımın temsilcilerindendir.
  • Kübizm: Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından geliştirilen bu akım, nesneleri parçalayarak ve yeniden birleştirerek, aynı anda birden fazla perspektifi göstermeyi amaçladı. Kübizm, sanatta devrim niteliğinde bir değişim yarattı.
  • Dadaizm: 1916’da Birinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre’de ortaya çıkan Dadaizm, geleneksel sanat ve kültür normlarına karşı çıkan, absürt ve kaotik bir tarzı benimsedi. Marcel Duchamp ve Tristan Tzara, bu akımın önde gelen isimlerindendir.
  • Ekspresyonizm: 20. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan bu akım, sanatçıların duygusal tepkilerini ve içsel deneyimlerini abartılı ve çarpıcı biçimde ifade etmelerine odaklandı. Edvard Munch ve Egon Schiele, bu akımın önemli temsilcilerindendir.
  • Pop Art: 1950’ler ve 60’larda Amerika ve İngiltere’de gelişen bu akım, popüler kültür ve kitle iletişim araçlarından ilham alarak, sıradan nesneleri ve imgeleri sanata dahil etti. Andy Warhol ve Roy Lichtenstein, bu akımın tanınmış sanatçılarıdır.
  • Fütürizm: 1909’da İtalya’da başlayan bu akım, modern teknoloji, hız ve dinamizmi yüceltti. Fütürist sanatçılar, hareketin ve modern yaşamın enerjisini resimlerinde ve heykellerinde yakalamaya çalıştılar. Umberto Boccioni ve Giacomo Balla bu akımın önde gelen isimlerindendir.
  • Minimalizm: 1960’larda Amerika’da ortaya çıkan bu akım, sade, basit ve minimalist formları benimseyerek, sanatın özünü aramayı amaçladı. Donald Judd ve Agnes Martin, minimalizmin önde gelen temsilcileridir.