Dünyanın En Çok Bilinen 7 Sembolünün Altında Yatan Gizli Anlamlar

Dünyanın en çok kullanılan sembollerinin altında yatan anlamlarını ve bu sembollerinin ortaya çıkış hikayelerini biliyor musunuz? Aralarında kalp, bluetooth ve barış gibi çok önemli sembolleri olduğu, bu sembollerin çıkış hikayelerini ve sembollerin altında yatan gizemleri aktarmaya çalıştığımız içeriğimiz sizlerle…

İşte Dünyanın En Çok Bilinen 7 Sembolünün Altında Yatan Gizli Anlamlar;

1# The Ampersand “&” ( VE İşareti)

Ampersand sembolü Türkçe’de “ve” anlamına gelen Latince’deki “et” kelimesinden üretilmiştir. Antik Roma zamanı yazımı hızlandırmak amacıyla Cicero’nun kişisel asistanı Tiro tarafından bulunan “Tironian Notes” sistemi içinde en meşhur olanıdır.

İngilizce’de alfabenin A’dan Z’ye sayılmasından sonra söylenen “And per se” sözcüğünden türetilen Ampersand, E ve T harflerinin birleşmesiyle günümüzdeki şekline kavuşmuştur.

2# Kalp Sembolü

Vücudumuzda bulunan organ kalp ile sembol olarak kullanılan kalp arasında hiçbir benzerlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Peki ama bu kalp sembolü nereden çıktı? İşte teoriler;

– Kuğuların göl ortasında birleşmesi sonucu aldıkları şekilden türetildiği iddia edilen kalp sembolü, kuşların ömür boyu bir arada olmalarından dolayı sevgi, sadakat ve özverinin temsilcisi olmuştur.
– Başka bir hipotez kalp sembolünün kadını temsil ettiği ve pelvisi temsil ettiğini iddia etmektedir. Antik Yunanlılar zamanından kalan ve Afrodit için yapılan bu tapınaklarda görülen bu sembol, modern kalp sembolünün başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
– Son teoriye göreyse sarmaşık yaprağını temel alarak üretilen kalp sembolü, şarap tanrısı Dionysos’u çağrıştırmaktadır.

3# Bluetooth Sembolü

MS 10.yy Danimarka halklarını tek bir krallık altında toplamak isteyen Kral Harald Blåtand’ın yaban mersinine olan sevgisi sürekli olarak mavi dişlerle “Bluetooth” dolaşmasından ilham aldığı iddia edilir.

Bluetooth teknolojisinin de cihazları ortak bir çatı altında toplama gayesinde ötürü Kral Harald Blåtand’ın baş harfleri kullanılarak oluşturulan sembol, tahmin edilebileceğiniz üzere mavi renkli bir dişi andırmaktadır.

4# Tıp Sembolü

Şimdilerde kullanılan tıp sembolü en başta yanlışlıkla kabul edilmişti.

Efsaneye göre Hermes modern tıbbi sembole benzeyen ve düşmanlarını uzaklaştırma vasfına sahip olan ancak tıpla hiçbir alakası olmayan sihirli Caduceus’a sahipti. Ancak yüzyıl önce ABD askeri doktorlarının Caduceus’u Asclepius Çubuğu ile karıştırması sonucu modern tıp sembolü Caduceus oldu. Caduceus’un kanatsız versiyonu olan Asclepius ise tıp tanrısı olmasına rağmen, modern tıbbın sembolü olmayı başaramadı.

5# Güç Sembolü

Neredeyse tüm elektrikli eşyaların üstünde bulunan güç sembolü, 1940’lı yılların başından bu yana ikili sistemleri tanımlamak için kullanılan 0 ile 1 rakamlarını içeren bir tasarım ürünüdür.

6# Barış Sembolü

1958’de ortaya çıkan ve “pasifik” olarak da bilinen barış sembolü “Nükleer Silahsızlanma” ifadesinin İngilizcesi olan “Nuclear Disarmament.” ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Semafor alfabesine göre tasarlanan bu işaret günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

7# “OK” Sembolü

Günümüzde “tamam” ya da “her şey yolunda” anlamında kullanılan sembolün ortaya çıkışıyla ilgili birkaç teori vardır. İşte o teoriler;

– Tamam işaretinin 8. ABD Başkanı Martin Van Buren’in doğum yeri olan ”Old Kinderhook, NY“ görsel tamamlayıcısı olarak seçim kampanyası sırasında ortaya çıktığına inanılır.
– Benzer bir hipoteze göre ise 7. ABD Başkanı Andrew Jackson’ın aldığı kararları onayladığı ve Alman tarzında yazılan “Oll korrect” kelimesinin kısaltılmasıydı.
– En yaygın teori ise “OK” sembolünün Budizm ve Hinduizm’de yapılan ayin hareketini sembolize ettiğidir.

Kaynak: brightside.me