Dinozor Neslini Soğuk ve Karanlık Bitirdi

Almanya’da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü, dünyaya çarptıktan sonra dinozorların neslini sonra erdiren gök taşının meydana getirdiği atmosferik değişikliği açıklayan bir model geliştirdi.

Dev gök taşının dünyaya çarpması sonucu atmosfere büyük miktarda toz yayıldığını belirten araştırmacılar, bunun güneş ışığını perdelediğini ve toz içinde yoğunlaşan sülfirik asitin yeryüzüne düşerek dünyayı soğuttuğunu ifade ettiler.

Tüm bu olaylar zincirinin atmosferdeki oksijen dengesini bozduğunu ve bunun bitkilerin büyük bir kısmının ölmesine neden olduğunu belirten araştırmacılar, gıda zincirinin giderek bozulduğunu ve dinozor gibi devasa canlıların oksijeni düşük ortamda yaşayamadığını belirttiler.

“Meksika Körfezi kıyısındaki Chicxulub Krateri’ni oluşturan gök taşı çarpması sonrası yaşanan soğuma, yeryüzünün tarihinde bir dönüm noktasıydı” ifadelerini kullanan araştırmanın başyazarı Julia Brugger, geliştirdikleri iklim modelinin yüksek sıcaklık ve tsunami kaynaklı kısa süreli yok oluş teorisinden daha anlaşılabilir olduğunu belirtti.

Dev gök taşının küresel sıcaklık ortalamasını 26 derece düşürdüğünü ve tropik bölgelerde dahi sıcaklığın sıfırın altına düştüğü ifade eden Brugger, verimli ve ılıman bir yaşam alanın kalmadığı dönemin dünyasında dinozorların yaşamasının mümkün olmadığını belirtti.

ABD Jeofizik Birliği yayını “Geophysical Research Letters” dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarında “dinozor neslinin yok olmasından sonra dünya memeliler hakim olmuştur” ifadelerine de yer verildi.