İnsan Vücudunda Ne İşe Yaradığı Henüz Keşfedilmemiş 9 Organ

Bilim konusunda büyük gelişmeler yaşadığımız 21. yüzyılda dahi amacını tam olarak kavrayamadığımız, tüm gizemiyle vücudumuzda yer almaya devam eden birçok organ var. İnsanoğlunun varoluş sürecinin bir parçası olan ve Ne İşe Yaradığı Henüz Keşfedilmemiş Kafasına Göre Takılan 9 Organ sizlerle.

1# Epifiz

Melatonin üretiminde görev alan epifiz bezi bu işlevi karanlık ortamda ve vücut sirkadiyen ritme girdiğinde yapabilir.

Bazı balıklar, amfibiler ve sürüngenler epifiz yerine parietal (veya üçüncü) göze sahiptir. Bu üçüncü göz ışığın algılanmasında ve sirkadyen ritmin düzenlenmesinde görev alır.

Bazı balıklar, amfibiler ve sürüngenler için kritik önem arz eden epifizin insan bünyesi üzerinde ise gözle görülür hiçbir işlevi yoktur.

2# Kuyruk Sokumu


Körelmiş bir kuyruğun vücuttaki kalıntısı olan bu kemik Bağırsakların ve genitoüriner sistemin işleyişi için gerekli olan birçok farklı kas ve bağların yerine sabitlenmesine yardımcı olur.

Buna ek olarak, vücudunuzun pozisyonunu değiştirdiğinizde kuyruk sokumu fiziksel yükleri doğru şekilde dağıtmada rol oynar.

3# Apandisit

Otla beslenen hayvanlarda bulunan ikinci selülozu sindiren bakterilere ev sahipliği yapan apandisit insanlar için pek kritik bir organ değildir. İltihaplanma riski taşıyan apandisit alınması bir dönem için ABD’de standart prosedür olarak uygulanmıştır.

4# Bademcikler

Bademcikler, epifarenksde yer alan adenoid dokunun birikimidir ve solunan havaya yer alan bakteri ve virüsleri vücuttan korumakla görevlidir.

Kimi zamansa uzun süre iltihaplanan, vücudu korumaktan ziyade enfeksiyon kaynağına dönüşen bademciklerin alınması tavsiye edilmektedir.

Böyle çelişkiler yaşayan bir organın insan vücudu için ne anlam taşıdığı tam olarak keşfedilememiştir.

5# Erkeklerdeki meme ucu

İlk aylarda cinsiyetsiz olarak gelişim sağlayan insan vücudunun erkeğe dönüşmesine karşı bıraktığı meme uçları işlevsiz olmasına karşın, üremenin ilk döneminin bir hatırası olarak vücutta kalmaktadır.

6# Dalak

Zamanın en gizemli organları arasında kabul edilen dalağın fonksiyonları tam olarak bilinmese de bilinen belli başlı birkaç görevi vardır.
– Lenfosit ve antikor üretir
– Eski kan hücrelerini yok edip, kalıntıları karaciğere gönderir
– Fiziksel yükle karşılaşan vücut için şişerek kan deposu haline gelir.

7# Paranazal sinüs

Paranazal sinüsün işlevleri konusunda hala fikir birliği yoktur. Farklı teorilere göre sinüsler;
– Kafa tasındaki kemiklerin ağırlığını azaltır
– Ses perdesi olarak kişinin ses üretiminde görev alır
– Darbe emici olarak travmaları hafifletir
– Alınan havayı ısıtıp, nemlendirir

8# Timüs

Timusta virüslere ve enfeksiyonlara karşı savaşan T hücrelerini oluşturur. Bu süreç, yaşamın ilk iki veya üç yılında yoğun olarak görev alır, ardından işlevleri azalmaya başlar. 30 yaşına geldiğinde, timus neredeyse tamamen çalışmayı bırakır ve yaşlı insanlarda timüsten hiç iz kalmaz.

9# Vomeronasal organ

Hayvanlarda çok gelişmiş olan bu organ kolaylıkla alınamayacak kokuların bile uçucu kimyasal ile algılanmasına yardımcı olur. Feromonların alınmasında da etkili olan bu olayı kavrayabilmek için ağzı açık olarak etrafı koklayan bir kedi izlenebilir.

İnsanlarda bulunan Vomeronasal organ hiçbir spesifik amacı yoktur.

Kaynak: brightside.me