Yurt Dışından Alışveriş Yapanlara Müjde! Gümrük Sınırı 75 Euro’dan 150 Euro’ya Çıkıyor

Yurt dışından alışveriş yapan ve gümrük vergisinden muzdarip olanları ilgilendiren oldukça önemli bir gelişme yaşanıyor. Yeni gümrük yasası tasarısında yer alan bir madde, vergiden muaf tutulan ücreti artırarak yurt dışından yüksek fiyatlı ürünler almayı mümkün hale getiriyor. Şu anda yurt dışında vergiden muaf halde en fazla 75 euro’luk alışveriş yapılıyor. Bu alışverişlerde vergi alınmıyor ve ayrıca ürün gümrükte takılmıyor.
gumruk

Söz konusu fiyatın üzerine çıkıldığındaysa vergiye tabi olunuyor. Hazırlanan tasarıda 75 euro olan bu sınır 150 euro’ya yükseltiliyor. Şimdilik tasarı halinde olan maddelerin 9 Aralık tarihine kadar son halini alacağı ve onaylandığı takdirde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

TASARI:
Muafiyet ve istisna
MADDE 150 – (1) Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmadıkça ithalat vergilerinden muaftır:
a) Cumhurbaşkanlığı adına gelen eşya,
b) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya,
c) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri motorlu nakil vasıtaları dahil her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi,
ç) Değeri 150 Avroyu geçmeyen eşya,
d) Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan;
1) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları,
2) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,

K:www.haberlerdenevar.com