Osmanlı Padişahlarının Vefat Etmesine Sebep Olan Hastalıklar

Tarih bilgilerimizi tazelemek adında 1299 – 1922 yılları arasında hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu‘nun hastalık sebebiyle vefat eden padişahlarını sizler için bir araya getirdik.

1# Osman Gazi (1258 – 1326)

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi 1326 yılında kalp yetmezliğinden öldü.

2# Orhan Gazi (1280 – 1362)

2. Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi 1362 yılında felç yüzünden vefat etti.

3# II. Murad (1404 – 1451)

Şiddetli baş ağrısı sebebiyle yatağa düşen II. Murad’ın ölüm sebebi beyin kanaması ya da bir beyin tümöründen kaynaklandığı düşünülmektedir.

4# Yavuz Sultan Selim (1470 – 1520)


9.Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520 tarihinde kanserden vefat etti.

5# Kanuni Sultan Süleyman (1945 – 1566)

Kanuni Sultan Süleyman’ın 71 yaşında ölmesine sebep olan hastalık “nikris” yani halk arasındaki adıyla “gut” hastalığıdır. Kanuni, o dönem hekimlerin verdiği perhize uymadığı için bir türlü hastalıktan kurtulamamıştır.

6# III. Murad (1546 – 1595)


12. Osmanlı padişahı olan III. Murad 17 Ocak 1595 yılında prostat kanserinden dolayı vefat etmiştir.

7# III. Mehmed (1566 – 1603)

Bir gün saray yolunda karşılatığı birinin “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” sözlerinin işiten III. Mehmed, bu olaydan sonra yemeden içmeden kesilmiş ve bunun sonucunda 1603 yılında kalp krizinden ölmüştür.

8# I. Mustafa (1592 – 1639)

“Deli” olarak da anılan I. Mustafa 20 Ocak 1639 tarihinde sara nöbeti sonrası vefat etmiştir.

9# IV. Murad (1612 – 1640)

Batılı kaynaklara göre siroz, Osmanlı kaynaklarına göre ise damla hastalığından vefat eden 8 Şubat 1640 gecesi ölmüştür.

10# IV. Mehmed (1642 – 1693)

19. Osmanlı padişahı ileri derece zatürre sonucu 6 Ocak 1693’te vefat etmiştir.

11# II. Süleyman (1642 – 1691)

40 yıllık hapis hayatı sonrası 20. Osmanlı padişahı olan II. Süleyman Viyana’daki sıkıntılı yıllar sonrası 6 Şubat 1695’te böbrek yetmezliğinden vefat etmiştir.

12# II. Mustafa (1664 – 1703)

1703’de isyanla tahttan indirilen II. Mustafa, üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703 tarihinden prostat kanserinden ölmüştür.

13# III. Ahmed (1673 – 1736)


Lale Devri padişahlarından olan III. Ahmed, Patrona Halil İsyanı ile tahttan indirilmiş ve Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşarken şeker hastalığından ölmüştür.

14# I. Abdülhamid (1725 – 1789)


1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberini alan I. Abdülhamid beyin kanaması geçirmiş ve çok zaman geçmeden 7 Nisan 1789’da ölmüştür.

15# II. Mahmud (1785 – 1839)


Verem hastalığından bir türlü kurtulamayan II. Mahmud, 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği Çamlıca’daki köşkte vefat etmiştir.

16# Abdülmecid (1823 – 1861)


Abdülmecid babası II. Mahmud gibi veremden vefat etmiştir.

17# V. Murad (1840 – 1904)

Tahtta en kısa süre kalan padişah olan V. Murad müzmin şeker hastalığı ve yarattığı tahribat sebebiyle 29 Ağustos 1904’te ölmüştür.

18# II. Abdülhamid (1842 – 1918)


II. Abdülhamid ilerleyen zatürre sebebiyle 10 Şubat 1918 tarihinde Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etmiştir.

19# V. Mehmed Reşat (1844 – 1918)

Müzmin şeker hastası olan V. Mehmed Reşat, 3 Temmuz 1918’de ölmüştür.

20# VI. Mehmed Vahideddin (1861 – 1926)

Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin 16 Mayıs 1926 tarihinde kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.