Murphy Yasalarını Bir Adım İleriye Taşıyan Mükemmel Yorumlar

Günlük yaşamda, öncelikle teknikle uğraşan insanların, çeşitli olaylar karşısında davranışları incelenerek hazırlanan bu yasalar, gerçekleri dile getiriyor. Bilgisayar programcılığından basit onarımlara kadar her konuda karşılaşılabilecek durumlar yer alıyor.

* H.L.Mecken’in yasası:

-Bir işi yapabilecek yetenekte olanlar o işi yaparlar. Yapamayanlar ise, o işi öğretirler.

* Martin’in bu yasaya yaptığı ek:

-Öğretemeyecek durumda da olanlar, yapılmasını emrederler.
* Jones’ un yasası:
-Bir iş kötüye gittiğinde sinsice gülebilenler, sonuçta rezil olacak kimseyi düşünmektedirler.
………………
-Tabiat ana daima hatanın yanındadır.
-Çözümlenen her problem yeni problemler yaratır.
-Aptalların bile yapamayacağı şey yoktur, çünkü onlar da kendi çapında birer dahidir.

Murphy’nin felsefesi:

-Gül bakalım… Yarın her şey daha kötü olacak!

Murphy’nin “orantı sabiti”:

-Her şey değeriyle orantılı olarak zarar görür..

Murphy Yasası’nın kuantalanmış ifadesi:

-Her işte mutlaka bir terslik vardır.
……………….

Murphy Yasası hakkında O’Toole’ un yorumu:

-Murphy iyimser biriydi.

Boling’in Postulatı:

-Kendinizi formda hissediyorsanız; dert etmeyin , fazla uzun sürmeyecektir.

Johnson’un 3. Kuralı:

-Bir meslek dergisinin alınamamış bir sayısı, her an en çok gerekli olan sayıdır.

Buna ek:

-Bütün tanıdıklar da tam o sayıyı ya kaybetmişlerdir, ya atmışlar ya da kendileri de bulamıyorlardır.

Richard’ ın mülkiyetle ilgili kuralı:

-1. Yeteri kadar uzun süre saklanan eşyaların atılabileceğine rahatlıkla karar verilebilir.
-2. Buna karşılık, atılmış bir şeye, artık geri getirilemeyeceği bir anda gereksinme duyulur.
……………….

Yaratıcı fikirler için Clark’ ın yasası:

-Bilimde, sanatta veya nerede olursa olsun, olay yaratacak fikirler üç çeşit tepkiyle karşılaşır. Aşağıdaki üç söz bu tepkileri özetlemektedir:
-1. Bu olanaksız. Vaktim değerli, beni boşuna meşgul etmeyin.
-2. Tabii, olabilir. Ama uğraşmaya değmez.
-3. Bunun iyi bir fikir olduğunu ben zaten her zaman söylemişimdir.

Ross’ un Yasası:

-Bir fikrin önemi hakkında hiç bir zaman peşin yargılı olmayın.
Cohen’ in Yasası:
-Bazı şeylerin çok iyi tanınmasını, o şeyler değil, tanıtmada kullanılan kelimeler belirler.

Barth’ ın insanları ayırımı:

-İnsanların iki değişik tipi vardır: İnsanları iki tipe ayıranlar ve bunu yapmayanlar.
……………….

Rumanak’ın Yasası:

-insanlar dört gruba ayrılırlar:
1. Sessiz, sakin oturanlar ve hiçbir şey yapmayanlar,
2. “sessiz, sakin oturma” konusunda konuşan ama hiçbir şey yapmayanlar,
3. bir şey yapanlar ve
4. “bir şey yapma” konusunda konuşanlar.

Segal’in Yasası:

-Bir saati olan insan, saatin kaç olduğunu bilir. İki saati olan bir insan ise, saatin kaç olduğundan hiçbir zaman emin değildir.

Miller’in Yasası:

-Bir pis su birikintisinin ne kadar derin olduğunu, içine girmeden kimse söyleyemez.

Simon’un Yasası:

-Birden fazla parçadan oluşan her şey, eninde sonunda parçalanır.
………………

Cornelle’in Yasası:

-Otoriteler, konudan en az anlayan kimselerin çalışmalarını örnek göstermek eğilimindedir.

Altes ve Kahn’ın Yasası:

-Bir komisyonun etkinliği, katılanların sayısıyla ve görüşmeler için harcanan zamanla ters orantılıdır.

Shanahan’ ın Yasası:

-Bir oturumun süresi, katılan şahısların sayısıyla karesel orantılı olarak artar.

Hendrickson’ un Yasası:

-Bir problemin çözümü, çok sayıda oturum gerektiriyorsa, oturumlar o problemden daha önemli hale gelebilir.

Patton’un Yasası:

-Bugünkü iyi bir plan, yarınki kusursuz bir plandan daha iyidir.
……………….

Westheimer’in planlama konusundaki kuralı:

-Bir işin tamamlanması için gereken sürenin tahmini:
1. İşin tamamlanması için gerçekten gerekli olan süreyi tahmin edin,
2. bunu ikiyle çarpın,
3. zaman birimini bir sonraki daha büyük birimle değiştirin.
Bu yolla, bir saatlik bir işin iki gün süreceği tahmin edilir!

(“Murph’ Law”, Arthur Bloch. Price/Stern/Sloan Publ., Los Angeles, 1977.)