Kadın Bedenini Nesneleştirdiğinizde Gözlerinizden Okunuyor!

Sosyal gruplarda cinsiyet ile görsel ilgi arasındaki ilişkiyi araştırmak ve aynı zamanda yoğun görsel ilginin, gözlemlenenin davranışlarını nasıl etkileyebileceğini incelemek amacıyla yürütülen çalışma, alanında bir ilk olarak görülüyor. Cincinnati Üniversitesi’nin psikoloji programında doktora öğrencisi olan Mary Jean Amon tarafından yürütülen bu araştırma Frontiers in Psychology dergisinde çevrimiçi olarak yayınlandı.

kadin

Aynı ya da farklı cinsiyetler arası “bakış izleği”ne ilişkin çalışma, kadınların daha sık ve daha uzun süreli gözlemlendiklerini buldu. Üzerlerinden bakış izleklerinin oluşturulduğu fotoğraflar her iki cinsiyetten katılımcılara karışık dağıtılmış olsa bile, hem erkek hem de kadınlar tarafından kadınlara daha sık ve uzun bakıldığı sonucu elde edildi. Amon bulguların, kadınların toplumda nasıl değerlendiriliyor olabileceğini ve bunun kadınların özgüven ve davranışlarında nasıl olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor. Araştırmada katılımcılar iki gruba ayrıldı. Kadın ve erkek üniversite öğrencilerinden oluşan 100 kişilik (her cinsiyetten 50 katılımcı) ilk grupta bulunan katılımcıların beyaz bir arka plan önünde portre benzeri fotoğrafları çekildi. 76 üniversite öğrencisi tarafından temsil edilen ikinci gruba, görsel uyaranlara verilen psikolojik tepkilerin araştırılacağı ve rasgele insan, sanat eseri, manzara, hayvan ve çizgi karakter fotoğrafları gösterileceği söylendi.

“Bakan” grup, fotoğrafları incelemek üzere bilgisayar ekranlarının karşısına oturtuldu. Katılımcıların bakış izlekleri, haberleri olmadan göz takip cihazı ile kaydedildi ve bakış noktaları tespit edildi. İnceleme için portre fotoğraflar, tek kişilik olanlardan, farklı cinsiyet kompozisyonlarına sahip iki, dört ve altı kişilik grup fotoğraflarına kadar değişik senaryolar halinde gruplandırıldı.

”Bulduğumuz şey, tamamında kadınlara daha sık bakıldığı. İlk önce onlara bakılıyor, en son onlara bakılıyor ve daha uzun süreli bakılıyorlar. Bu hem erkek hem de kadın katılımcılar için geçerli.” diyor Amon. Amon bulguların, kadınların sık sık fiziksel görünüşleriyle değerlendirildiklerini iddia eden nesneleştirme teorisini yansıttığını belirtiyor. “Bu, cinselleştirme ve hatta kadınlara sadece vücut parçaları olarak davranma ile yakından ilgili ve açık ki zaman içinde olumsuz sonuçlar yaratabilir” diyen araştırmacı şöyle devam ediyor: “Örneğin kısa vadeli etkileri, düşük özgüven ve bilişsel işlevi içeriyor olabilir. Uzun vadeli etkileri ise daha zor. Kadınlar kendilerini nesneleştirmeye ve fiziksel görünümleriyle değerlendirmeye başlıyorlar.”
Frontiers in Psychology, psikolojinin geniş araştırma yelpazesindeki göze çarpan keşifleri yayımlayan akademik bir dergi. Amon’un çalışması, derginin “Kişilik ve Sosyal Psikoloji” bölümünde yayınlandı. Bu bölüm, özbenlik ve kimlik, kişiler ve gruplar arası ilişkiler, sözlü olmayan iletişim, davranışlar, stereotipler ve sosyal bilişin diğer biçimleri de dahil sosyal psikolojinin tüm boyutlarını kapsıyor.

Çalışmanın demografisi

Çalışmada 50 kadın ve 50 erkek katılımcı fotoğraflandı. Yaşları 18 ile 26 arasında değişen katılımcıların yaş ortalaması 19’du. Katılımcıların yüzde 80’i beyaz, yüzde 12’si çift ırklı, yüzde 7’si siyah ve yüzde 1’i Asyalı idi. “Bakan grup” ise 39 kadın ve 37 erkek tarafından temsil edildi. Katılımcıların yaşları, 18 ile 48 arasındaydı ve yaş ortalaması 19’du. Bu grupta bulunan katılımcıların yüzde 82’si beyaz, yüzde 7’si siyah, yüzde 5’i Asyalı, yüzde 4’ü çift ırklı ve yüzde 3’ü Hispanik’ti.

Teknoloji hakkında

Amon’un çalışması, Cincinnati Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümü’nde bulunan Biliş, Eylem ve Algı Merkezi’nde gerçekleştirildi. Merkez, biliş ve algı-eylem dinamiklerini keşfetmek için kullanılıyor. Amon’un çalışmasında Uygulamalı Bilim Laboratuvarı’nın uzaktan göz takip cihazı kullanıldı. Bu teknoloji, bakış izleğinin noktalarını gerçek zamanlı hesaplayabilmek üzere korneal yansımaları yakalıyor. Araştırmada, 76 katılımcının her birinin bakışlarının zamanı, sıklığı ve sekansı ölçüldü.
“Katılımcılar bir bilgisayar ekranından fotoğraflara bakıyordu ve bu teknoloji ekranın altına oturtulan, neredeyse eski VHS çalarların boyutlarında bir araçtı” diyor Amon: “Bu teknoloji, retinanın bulunduğu yere lazer gönderiyor, ayrıca kafa hareketlerini ölçüyor ve sonra ekranda bakışa karşılık gelen çapı ölçüyor.”
Amon’a göre, görsel ilgiyi inceleyen çalışmanın başarısının bir bölümü, müdahalesiz göz takip teknolojisinden geliyor. Bakanlar gözlerinde bu teknolojiyi hissetmiyorlar ve bakış noktalarının ölçümünde bunun kullanıldığının farkına varmıyorlar.

Araştırma Referansı: Mary Jean Amon. Visual attention in mixed-gender groups. Frontiers in Psychology, 2015; 5 DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01569

Kaynak: BilimFili.com “Kadın bedenini nesneleştirmek: Gözlerimizden okunuyor!”