İşveren İzin Kullandırabilir mi, Evden Çalışanların Ücretinde Kesinti Yapılabilir mi?

Karantina uygulamaları kapsamında 30 büyükşehir başta olmak üzere ülke genelinde birtakım kısıtlamalar uygulamaya konuldu. Peki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında çalışanların hakları neler?

Ücretlerde kesinti yapılabilir mi?
HaberTürk gazetesinden Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, evden çalışanların ücretinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Yol, yemek parası gibi hakları ödenmeye devam eder. T24

İşveren salgını gerekçe göstererek işçileri işten çıkartabilir mi?
İşverenin işçiyi işten çıkartabilmesi için, iş yerinin faaliyetine devam ediyor olması ve işçinin hastalığa yakalanması halinde kullandığı kesintisiz rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta aşması gerekir. İhbar süresi iş yerindeki kıdemi 6 haftadan az işçilerde 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçilerde 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar işçilerde 6 hafta; kıdemi 3 yıldan fazla olan işçilerde ise 8 haftadır. Kesintisiz raporun ihbar süresini 6 hafta aşması durumunda işçiyi işten atan işveren, kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

İdari kararlarla veya zorunluluktan dolayı karantina döneminde üretimine, faaliyetine ara veren işveren, iş akdini bu gerekçeyle feshedemez. Ancak, işverenin ilk hafta hariç izleyen haftalarda ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

İşveren yıllık izin kullandırabilir mi?
İşveren nisan ayından başlayarak ekim ayının sonuna kadar olan dönemde, kısmen ya da tamamen yıllık toplu izin uygulaması yapabilir. Yıllık izinleri karantina döneminde kullandırıp, yaz aylarında işçilerini çalıştırma yoluna gidebilir. İş yerinde yeni işe başlayan ve bir yıllık süreyi doldurmamış işçilere ise gelecek yıllara ait izin hakkından avans kullandırılır.

Ücreti ödenmediği için iş akdini fesheden işçi, işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsizlik maaşı alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün çalışması, son 3 yılda en az 600 gün priminin bulunması gerekir. İş akdinin haklı nedenle feshi, işçinin kendi kusuruyla işsiz kalması olarak kabul edilmez. Ücretin ödenmemesi işçi için haklı fesih nedenidir. İş akdini haklı fesheden işçinin 6 aydan 10 aya kadar işsizlik maaşı alma hakkı vardır. Bu hakkı kullanacak çalışanların mağduriyet yaşamamak için iş akdini feshederken hukuki yardım alması ve fesih gerekçesini açık bir şekilde yazması gerekir.