Halkı Birleştirmek İçin Yapılan Sanatsal Proje

Sanat Atatürk’ün dediği gibi bir milletin can damarlarından birisi. İşte bunu gören bir organizasyon Meksika’da bir kasabayı alışılmışın dışında bir projeyle birbirine yakınlaştırmayı denemiş.

renkli duvarlar

Boyanan evler uzaktan bakıldığında bütün görünmek için birbirine ihtiyaç duyuyor.

meksika

Projede yalnızca evler değil evleri yapan aileleri de birleştirmek düşünüldüğünden tüm kasabalı işe ortak olmuş. 452 aile 1808 kişi ortaklaşabu güzel projeye imza atmışlar.
renkli şehirler

Ortaya herkesin birlikte boyadığı renkli evler ve renkli sokaklar ortaya çıkarmışlar 🙂