Geçmişten 10 Medeniyet ve Onları Efsane Yapan Yönleri

Geçmişe dönüp baktığımızda, eski medeniyetlerin inanılmaz başarılarına, kültürel zenginliklerine ve şaşırtıcı gerçeklerine hayran kalmamak elde değil. İşte dünyanın farklı bölgelerinden eski medeniyetlerin şaşırtıcı gerçekleri ve inanılmaz başarıları:

1. Antik Mısır: Piramitlerin Gizemi

piramitler

Medeniyet: Antik Mısır
Zaman Dilimi: MÖ 3100 – MÖ 332
Şaşırtıcı Gerçek: Büyük Piramitlerin inşası

Antik Mısır denince akla ilk gelen şeylerden biri, kuşkusuz Giza Piramitleri’dir. Bu devasa yapılar, MÖ 2580 – MÖ 2560 yılları arasında, firavun Khufu (Keops) için inşa edilmiştir. Bu piramitlerin nasıl inşa edildiği hala tam olarak bilinmemektedir. Milyonlarca taş blok, her biri tonlarca ağırlığında, mükemmel bir şekilde yerleştirilmiştir. Piramitlerin inşasında kullanılan mühendislik ve iş gücü, modern bilim insanlarını bile hayran bırakmaktadır. Ayrıca, bu yapılar astronomik hizalamalar içerir; piramitlerin kenarları, kardinal noktalarla neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanmıştır.

2. Antik Yunan: Demokrasi ve Felsefenin Beşiği

Medeniyet: Antik Yunan
Zaman Dilimi: MÖ 800 – MS 600
Şaşırtıcı Gerçek: Demokrasi ve felsefenin doğuşu

Antik Yunan, demokrasinin ve felsefenin doğduğu yer olarak bilinir. Atina’da, MÖ 5. yüzyılda, dünya tarihinde bilinen ilk demokratik sistem kurulmuştur. Herhangi bir Atinalı erkek vatandaş, halk meclisinde söz sahibi olabiliyor ve şehir devletinin yönetimine katılabiliyordu. Ayrıca, Antik Yunan filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles, Batı düşüncesinin temel taşlarını atmışlardır. Onların çalışmaları, mantık, etik, politika ve metafizik gibi alanlarda derin etkiler bırakmıştır.

3. İnka İmparatorluğu: İleri Tarım Teknikleri

Medeniyet: İnka İmparatorluğu
Zaman Dilimi: MS 1438 – MS 1533
Şaşırtıcı Gerçek: Teras tarımı ve sulama sistemleri

İnka İmparatorluğu, Güney Amerika’nın And Dağları’nda kurulmuş olup, tarımda inanılmaz yenilikler yapmışlardır. İnka’lar, dağlık arazilerde tarım yapmak için teraslama tekniğini kullanmışlardır. Bu teraslar, erozyonu önler ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, karmaşık sulama sistemleri inşa etmişlerdir. İnka mühendisleri, suyu yüksek dağlardan tarım alanlarına yönlendirmek için kanallar ve su kemerleri inşa etmişlerdir. Bu sistemler, İnka toplumunun yiyecek ihtiyacını karşılamada büyük rol oynamıştır.

4. Antik Çin: İpek Yolu ve Kağıt Paranın İcadı

Medeniyet: Antik Çin
Zaman Dilimi: MÖ 2100 – MS 1912
Şaşırtıcı Gerçek: İpek Yolu ve kağıt paranın icadı

Antik Çin, tarihte birçok önemli buluş ve yeniliğe imza atmıştır. Bunlardan biri, Batı ile Doğu arasındaki ticareti sağlayan İpek Yolu’dur. Bu ticaret yolu, Çin’in ipek, baharat ve diğer değerli mallarını Avrupa’ya taşıyarak kültürel ve ekonomik etkileşimi artırmıştır. Ayrıca, Çinliler MS 7. yüzyılda kağıt parayı icat etmişlerdir. Kağıt para, ticareti kolaylaştırmış ve ekonomik sistemlerde devrim yaratmıştır. Bu buluş, modern bankacılığın temellerini atmıştır.

5. Antik Roma: Mühendislik Harikaları

Medeniyet: Antik Roma
Zaman Dilimi: MÖ 753 – MS 476
Şaşırtıcı Gerçek: Roma yolları ve su kemerleri

Antik Roma, mühendislik alanında inanılmaz başarılara imza atmıştır. Romalı mühendisler, binlerce kilometre uzunluğunda yollar inşa etmişlerdir. Bu yollar, askeri hareketliliği artırmış ve ticareti kolaylaştırmıştır. “Tüm yollar Roma’ya çıkar” sözü, Roma yollarının ne kadar etkili olduğunu gösterir. Ayrıca, Roma su kemerleri, suyu uzak mesafelerden şehirlere taşımıştır. Bu su kemerleri, halka temiz su sağlamış ve Roma şehirlerinin büyümesini desteklemiştir. Bu mühendislik harikaları, Roma İmparatorluğu’nun gücünü ve organizasyon yeteneğini gözler önüne serer.

6. Mezopotamya: Yazının İcadı

Medeniyet: Sümerler
Zaman Dilimi: MÖ 4500 – MÖ 1900
Şaşırtıcı Gerçek: Yazının icadı

Mezopotamya, tarihte bilinen ilk medeniyetlerden biridir ve Sümerler tarafından kurulmuştur. Sümerler, MÖ 3500 civarında yazıyı icat etmişlerdir. Çivi yazısı adı verilen bu yazı sistemi, kil tabletler üzerine işlenmiştir. Yazının icadı, kayıt tutma, ticaret, hukuk ve edebiyat gibi alanlarda devrim yaratmıştır. Bu buluş, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve bilgi birikiminin nesiller boyunca aktarılmasını sağlamıştır.

7. Maya Medeniyeti: Gelişmiş Matematik ve Astronomi

Medeniyet: Maya Medeniyeti
Zaman Dilimi: MÖ 2000 – MS 1500
Şaşırtıcı Gerçek: Karmaşık takvim sistemleri ve astronomi bilgisi

Maya Medeniyeti, Orta Amerika’da kurulmuş ve gelişmiş matematik ve astronomi bilgisiyle tanınmıştır. Mayalar, güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerini gözlemleyerek karmaşık takvim sistemleri geliştirmişlerdir. Bu takvimler, tarım, dini törenler ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesinde kullanılmıştır. Ayrıca, sıfır kavramını keşfetmişler ve gelişmiş bir sayı sistemi geliştirmişlerdir. Maya astronomisi, zamanın ötesinde bir bilgi seviyesindeydi ve modern astronomlar tarafından hala hayranlıkla incelenmektedir.

8. İndus Vadisi Medeniyeti: Şehir Planlamasında Devrim

Medeniyet: İndus Vadisi Medeniyeti
Zaman Dilimi: MÖ 3300 – MÖ 1300
Şaşırtıcı Gerçek: Gelişmiş şehir planlaması ve kanalizasyon sistemi

İndus Vadisi Medeniyeti, modern Pakistan ve Hindistan’da yer almıştır ve gelişmiş şehir planlamasıyla tanınır. Harappa ve Mohenjo-daro gibi şehirler, ızgara planında inşa edilmiştir. Bu şehirlerde, gelişmiş kanalizasyon sistemleri, su kuyuları ve düzenli caddeler bulunmaktaydı. Ayrıca, tuğla yapılar ve su geçirmez depolar gibi mimari özellikler, bu medeniyetin mühendislik becerilerini gözler önüne serer. İndus Vadisi Medeniyeti, şehircilik ve kamu sağlığı konularında ileri düzeydeydi.

9. Antik Japonya: Samuray Kültürü ve Bushido

Medeniyet: Antik Japonya
Zaman Dilimi: MS 600 – MS 1600
Şaşırtıcı Gerçek: Samuray kültürü ve Bushido

Antik Japonya, samuray savaşçıları ve onların onur kuralları olan Bushido ile ünlüdür. Samuraylar, Japon toplumunda önemli bir yer tutmuş ve askeri elit sınıfı oluşturmuşlardır. Bushido, samurayların yaşam tarzını ve ahlaki değerlerini belirleyen bir dizi prensiptir. Bu prensipler arasında sadakat, cesaret, doğruluk ve onur gibi değerler bulunur. Samuray kültürü, Japon sanatında, edebiyatında ve savaş tekniklerinde derin izler bırakmıştır. Ayrıca, samuray zırhları ve kılıçları, büyük bir ustalık ve estetik anlayışıyla yapılmıştır.

10. Antik Mezopotamya: Hammurabi Kanunları

hamurabi kanunları
Ancient Babylonia and Assyria sculpture from Mesopotamia

Medeniyet: Babil
Zaman Dilimi: MÖ 1894 – MÖ 539
Şaşırtıcı Gerçek: Hammurabi Kanunları

Babil Kralı Hammurabi, MÖ 1754 civarında dünyanın bilinen ilk kapsamlı yasalarını oluşturmuştur. Hammurabi Kanunları, “göze göz, dişe diş” prensibiyle tanınır ve toplumun düzenini sağlamak için detaylı kurallar içerir. Bu kanunlar, mülkiyet hakları, ticaret, aile hukuku ve suçların cezalandırılması gibi geniş bir yelpazede düzenlemeler yapmıştır. Hammurabi Kanunları, yazılı hukuk sistemlerinin temelini atmış ve sonraki medeniyetler için bir model oluşturmuştur.