Dünya Nüfusu Yalnızca 100 Kişi Olsa Yaşam Nasıl Şekillenirdi?

Şimdilerde yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı güzel dünyamızın böylesine kalabalık olmadığı bir versiyonu ile tanışmaya hazır mısınız? Gelin bu kalabalıktan kurtulalım ve dünyamızın yalnızca 100 kişiden olduğunu hayal edelim.

İşte Dünyamızın yalnızca 100 kişiden var olduğu durumda oluşacak ilginç istatistik veriler;

Nüfus:

# Çok küçük bir farkla nüfus 50 erkek, 50 kadın şeklinde dağılırdı.
# Bu 100 kişinin 59’u Asya’da, 16’sı Afrika’da, 10’u Avrupa’da, 8’i Kuzey Amerika’da, 6’sı Güney Amerika’da ve yalnızca 1’i Okyanusya’da (Avusturalya) yaşardı.
# Dünya üzerinde 19 Çinli, 18 Hintli, 4 Amerikan, 3 Brezilyalı, 2 Rus, 1 Alman ve 1 Türk insan yaşar, geriye kalan 52 kişi çeşitli ülkelere göre dağılırdı.
# 0-4 yaş arası 9 kişi, 5-14 yaş arası 17 kişi, 15-24 yaş arası ve 25-34 yaş arası 16’şar kişi yaşarken, yalnızca 8 kişi 65 yaşının üzerinde olurdu.

# Dünya üzerindeki 100 kişiden 58’i evli olurken kalan 42 kişi bekar olarak yaşamını sürdürürdü.
# Dünya sağlak insanların çoğunluğu ile ezilirken yalnızca 10 insan solak olurdu.
# Bu kısıtlı nüfusa rağmen dünya üzerindeki 1 kişi mülteci ya da sığınmacı olarak yaşardı.

Din ve Dil:

# Dünya üzerinde 31 kişi Hristiyanlık, 23 kişi İslam, 15 kişi Hindu, 7 kişi Budizm, 9 kişi ise farklı dinlere inanırken; 15 kişi ise inançsız olarak yaşamını sürdürürdü.


# Dünyada 14 kişi Mandarince, 13 kişi İngilizce, 9 kişi Hintçe, 8 kişi İspanyolca, 5 kişi ise Arapça dillerini konuşurken geriye kalan 7.000 dil ise 51 kişi arasında bölünürdü.
# Dünyadaki 100 kişiden 86’sı okuma yazma bilirken, 14’ü herhangi bir eğitim almazdı.

Sağlık ve Yaşam:

# Dünyadaki 100 kişiden 92’si temiz su kaynaklarına ulaşabilirken, 8 kişinin ise böyle bir şansı olmazdı.

# İnsanların 54’ü büyük metropollerde yaşamını sürdürürken 46 kişi kırsal bölgede yaşamayı tercih ederdi.
# İnsanlığın 62’si standart kilo ölçülerinde yaşamını sürdürürken, 11 kişi yetersiz beslenme, 1 kişi ise açlıkla mücadele ederdi. Kalan nüfusun 28’i aşırı kiloluyken, 8 kişi ise obezite ile yaşamını sürdürmeye gayret ederdi.

# 78 insan sağlam evlerde ikamet ederken, 21 kişi zar zor ayakta kalan barakalarda yaşamaya gayret ederdi. Kalan 1 kişi evsiz olarak yaşamaya çalışırdı.
# Dünya üzerindeki 40 insan sağlıklı bir tuvalete erişememe nedeniyle ortaya çıkan hastalıklarla savaşırken, 60 kişinin sağlık tuvaletlere imkanı olurdu.
# İnsanların 15’i tütün ürünlerini tüketirken, 85’i bu ürünlerden uzak dururdu.
# Dünya üzerindeki 100 kişi arasında yalnızca 15’inin arabası olurdu.
# 73 insan lise mezunu, yalnızca 7 kişi üniversite mezunu olurdu.
# Dünya üzerindeki 80 kişi cep telefonuna sahip olurken, 20 kişi cep telefonu sahibi olmazdı. Yani sağlıklı bir tuvalete ulaşma şansı olmayan 20 kişi bu olumsuzluğa rağmen cep telefonu kullanmaktan vazgeçmezdi.

# Dünyada 91 kişi işe bulabilirken, 9 kişi işsizlikle boğuşurdu.(Bu istatistikte çalışacak yaşa ulaşamayan kişiler çalışıyor kabul edilmiştir.)
# İnternete ulaşma imkanı olan 42 kişiden 27’si Facebook, 17’si YouTube, 4’ü ise Twitter hesabına sahip olurken 58 kişi internete erişemezdi.

Para Dağılımı:

# 71 kişi yıllık 10 bin dolardan az kazanırken, bunlardan 12’si günlük yalnızca 2 dolara çalışırdı.
# 21 kişi yılda 10 bin ile 100 bin dolar arasında gelir elde edebilirken, 7 kişi milyon dolar sınırına ulaşırdı.
# Yalnızca 1 kişi multi milyoner olurdu.

# Multi milyoner olan bu kişi dünyadaki paranın %50’sini elinde tutarken, dünyadaki paranın %3’ü 70 kişi arasında paylaşılırdı.

RealLifeLore

[ajax_load_more]