Bulutları illüstrasyonla canlandırmak

Bulutları hepimiz zihnimizde canlı varlıklara benzetiriz. Sanatçı da bunu ele alarak canlandırmayı illüstrasyona dökmüş:

bulutları hayvanlara dönüştürmek-1