Amerikan Sinemasının Ülkeye Göre Görüntü Rengi Seçmesi

Amerikan sinemasının ülkelere göre renk seçtiğini fark ettiniz mi?

Görüntü ortadoğuya geldiğinde mesela ekran hemen sararır. Avrupa daha beyaz görünür. İşte bazı örnekler:

Complete geography guide for movies