Acımasız Gerçekleri Anlatan Karikatür Gibi 11 Çizim

Büyük bir listeden sizin için 11 tane dolu dolu çizimi seçtik. Bu karelere bakınca içlerindeki anlamın nasıl vurucu bir şekilde resmedildiğini göreceksiniz.

Kimisi kadın erkek ilişkilerine kimisi dünya düzenine başkaldırış niteliğinde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11