Kadınlar Gerçekten İlgisiz Erkekleri Mi Tercih Ediyor?

“İyi adamlar kapanışı yapar.”

Heteroseksüel kadınların iyi karakterlere sahip erkeklerle birlikte olmak istedikleri yaygın bilinen bir durumdur, ancak gerçekte ise kadınlar bu düşünceye “bad boys” denilen erkeklerle ilişkiler yaşayarak meydan okur. Kadınların “vurdum-duymaz, umursamaz ve kaba” erkekleri tercih ettiği düşüncesi o kadar yaygınlaşmıştır ki; bazı insanlar da, “maço tavırlar sergileyerek bir kadını elde etmenin yollarını” öğreten “kişisel deneyim” kitapları çıkararak bu durumu paraya çevirmeye çalışmıştır.

Peki kadınlar gerçekten, duyarsız, uyumsuz ve kaba tipleri mi tercih ediyor?

Konuyu anlamanın bir yolu, kadınlara, farklı karakter tiplerindeki erkekleri tercih edip etmeyeceklerini sorup, hangi tipteki erkeği seçtiklerini görmektir. Yapılan bir çalışmada, katılımcılardan “Susan” isimli sanal bir karaktere, üç farklı karaktere sahip erkek arasından birisini seçmesi noktasında yardımcı olmaları istendi1. Karakterlerden birisi, hislere dokunan, ilgili ve oldukça kibar bir erkek iken, diğeri; kendisini “adam gibi adam” olarak tanımlayan duyarsız ve kibar olmayan bir erkek, üçüncü ise ilişkiler noktasında daha “liberal”, ılımlı takınan bir erkekten oluşuyordu.

“İyi erkeklerin en son geldiği” yaygın algısının aksine, katılımcı kadınların, hem sanal karaktere yaptıkları yönlendirmelerde hem de kendileri açısından da çoğunlukla iyi karakterdeki kişiyi seçme eğiliminde oldukları görüldü.

Bir başka çalışmada ise2, flört reklamlarını okuyan katılımcıların, kendilerini özgeci ve fedakâr olarak tanımlayan insanları, kendilerini bu şekilde tanımlamayan insanlara kıyasla, kısa süreli ve uzun süreli ilişkiler için daha çekici buldukları görüldü. Yapılan diğer çalışmalarda da3, kadınların çoğunlukla, hassas, kendine güvenen, uyumlu erkekleri tercih ettiği, fakat çok az kadının da agresif ya da uyumsuz erkekleri tercih ettikleri görüldü.

Buraya kadar, kadınların, varsayımsal tercihlerini genellikle “iyi” erkeklerden yana kullandığını görebiliyoruz.

Aslında iyilik, incelik ve kibarlığın etkisi gözardı edilmemelidir. Çünkü bazı araştırmalar, “iyi” kişiliğin aynı zamanda da kişinin fiziksel çekiciliğini etkileyebildiğini ortaya koyuyor4. Sakin, kibar ve ince kişilikler, hem kadınlar hem de erkekler tarafından daha değerli bulunuyor. Bu karakterlere sahip olmak, insanları daha tercih edilen ve istenen partnerler yapıyor ve görünüşe göre, fiziksel çekicilik üzerinde de etkiler bırakıyor.

Narsisistlerin Çekiciliği

Öte yandan, elbette ki, bazı zamanlarda “kötü” insanları daha çekici bulabiliyoruz.

Narsisistler, çevrelerine genellikle muazzam bir görüntü ya da aşırı özgüvenli bir portre çizerler, fakat bu durum, derinlerde gizlenmiş güvensizlik duygusu ve en ufak bir eleştiriyle kırılacak çürük bir özsaygı ile kuşanmıştır. Narsisist kişilikler, ilk karşılaşmalarda genellikle çok çekici bulunurlar. Bu durum, kişiliklerinden ziyade, bu insanların görünüşlerine ve ilk karşılaşmalarına gösterdikleri aşırı özenden kaynaklanıyor olabilir. Yapılan araştırmalar, narsisist kadınların, narsisizm testlerinde daha düşük skor sahibi olan kadınlara kıyasla, genellikle daha fazla makyaj yapma ve dekolte giyme eğiliminde olduklarını gösterirken, narsisist erkeklerin ise vücut geliştirmeye daha fazla zaman harcadıklarını ortaya koyuyor5.

Çok kısa vadede, narsisistler, genellikle oldukça uyumlu, eğlenceli ve kibar görünebilirler6. Fakat zamanla, narsisist kişilik, olumlu bir izlenim vermeyi zor bulur ve daha az özenli, daha az sıcak ve daha tahammmülsüz ve kibirli olma eğilimindedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, elde edilen deliller, narsisistlerin uzun vadeli ve bağlı ilişkileri sevmediklerini ve bunun onları iyi yapmadığını da göstermektedir7. Bu karakteristiklerinden kaynaklı, narsisist insanlar, sürekli olarak kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için sığ ve zayıf ilişkiler içerisinde bulunurlar.

Öte yandan, bazı insanların neden “kötü insanlarla” flört ettiklerinin bazı nedenleri de olabilir. Bu insanlar, geçmiş ilişkilerinde alışkın oldukları davranışları sürdürmek istiyor olabilir ya da fört dönemini stresli bulabilir ve kötü kararlar verebilir8. Ya da basitçe, flört etme ve buna uygun davranma masallarına girmiş olabilir. Fakat, çoğunluk için şunu söyleyebiliriz; deliller, hem kadınların hem de erkeklerin hoş, kibar, ince ve uyumlu partnerleri tercih ettiğini gösteriyor.

Öte yandan, kibar, uyumlu ve ince erkeklerin “kapanışı” yaptıkları yaygın algısı ise; yıllardır ortaya konulan bilimsel delillere9 aykırı olarak anlamlı ilişkiler kurma olasılığını tehlikeye atabilir. Bu mitin devam ettirilmesi, sadece nasıl davranmamız gerektiği konusunda faydasız beklentiler yaratmakla kalmaz, bu efsaneyle yaşamak bazen ilişkilere de zarar verebilir10.

Sonuç olarak, kadınların, uyumsuz, kaba ve umursamaz erkekleri tercih ettiği fikri; büyük bir aldatmaca gibi görünüyor ve kibar, ince, düşünceli ve uyumlu erkeklerin ilişkilerindeki başarı ile de bu düşüncenin uyumsuzluğu büyük oranda ortaya konuyor. Bu durum bazı erkekleri, dikkatlerini kendi eksikliklerinden uzaklaştıran bir araç olarak kadınları suçlamasına ve nefret etmesine neden olabilir. Dolayısıyla, rafları dolduran o kitapların aksine bilimsel bir öneri almak istiyorsanız: Kibar, düşünceli, uyumlu ve ince bir erkek olun.

Kaynaklar ve İleri Okuma:
1 Sex Roles. http://link.springer.com/article/10.1023/A:1025894203368
2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/000712609X435733/full
3 Journal of Research in Personality. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656699922523
4 Evolution and Human Behavior. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513804000066
5 Journal of Research in Personality. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656608000901
6 Journal of Research in Personality. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656609002177
7 Psychological inquiry. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327965PLI1204_1
8 Psychoneuroendocrinology. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453003001616
9 Swami, Viren. Attraction explained: The science of how we form relationships. Routledge, 2015. https://www.routledge.com/Attraction-Explained-The-science-of-how-we-form-relationships/Swami/p/book/9781138937031
10 Black Women, Gender & Families. http://muse.jhu.edu/article/474965
–Swami, V. “Do women really go for ‘bad boys’? Here’s the science that settles the question” https://theconversation.com/do-women-really-go-for-bad-boys-heres-the-science-that-settles-the-question-59409

Bu içerik BilimFili.com yazarıGÜRKAN AKÇAY tarafından oluşturulmuştur.