in

Belmez Kasabası’nda Yaşanan Korkutucu Olay

Filmlerin başında gerçek bir hikayeden alıntıdır ibaresini gördüğü zaman filme daha bir konsantre olanlar bir adım daha yaklaşsın. İşte size gerçekten korkutucu ve ilginç bir hikaye.

Maria önceleri bunun kendi aklının bir adatmacası olduğuna inanmış ve yazın geçirmiş olduğu sebepsiz yüksek ateşin bir neticesi ve kalıntısı olduğunu düşünmüş. Fakat zaman içinde netleşen bu hüzünlü yüz ifadeleri onu korkutmaya başlamış.
ifade

Maria kocası Juan ve oğlu Miguel’e olanları göstermiş. Oğlu gayet net bir şekilde bir erkek yüzünün orada gözüktüğünü ifade edince Pereira ailesi korku ve dehşet içinde evlerinden dışarı kaçmışlar. Ertesi gün komşularına gidip olanları anlatırlar ve onların eve girip bakmalarını isterler. Eve giren komşu da hakikaten mutfağın ortasındaki duvarda bir erkek yüzünün resmi olduğu söyler korku içinde. Ayrıca bu resmin komşu kasaba Jaenin Kilisesindeki bir duvardaki fresklerdeki eski bir piskoposun resmine de çok benzediği fark edilir. Miguel bu korkuyla aldığı bir balyozla mutfaktaki duvarı vurarak yıkar ve resmi yok eder.

belmez

Bir hafta sonra Eylül’ün 8’inde resim mutfaktaki ayni yerde tekrar ortaya çıkar. Bu resme daha sonra “Pava” adı konur. Bu sefer resmi kırmazlar fakat dikkatle yerinden çıkarıp bir kristal çerçeveye alırlar.Bu hadiseler küçük bir yer olan Belmez kasabasında süratle yayılır ve Pereiraların evi bir çok meraklının akın ettiği bir yer olur. Aile kasaba meclisinden yardım ister. Onlar da yaptıkları araştırma neticesinde en iyi çarenin ocağın ana merkezini ve arka duvarını yıkıp içinde bunu sağlayan şeyin ne olduğunun araştırılmasına karar verir. Tahminen 2.80 bir daire ve derinliği 1.50 metre olan bir delik açılır. Kazılan duvarın içinde bir oyuk bulurlar. Burada bir çok insan kemiği yığını ve iki de başsız iskelet bulunur. Daha sonra kemiklerde yapılan araştırmalar sonucunda bunların 13. yüzyıldan kalma genç insanlara ait olduğu anlaşılır. Kemikler alınarak bir Katolik mezarlığına gömülür.

Evin mutfağının zemini ve ocağın olduğu yer tekrar çimento ile sıvanır. Kısa bir zaman sonra mutfağın zemininde bir çok kadınlı erkekli insan resimleri görünmeye başlar. Bunların her birinin ifadesi gittikçe daha kızgın ve keskin bir ifade taşımaya başlar. Miguel bunları yine balyozla kırmaya çalışınca görünmez bir kuvvetin koluna yapışıp onun yere vurmasına mani olmasıyla geçersiz olur. Resimler orada kalmakta kararlıdırlar.Bu haberlerin etrafta gittikçe yayılması ve büyük ilgi ve merak uyandırması üzerine Vilayetin yetkilileri kasabaya gelip inceleme yapmaya ve bilgi toplamaya başlamışlar. Politikacılar ve bürokratların da gelmesile birlikte Kilise ileri gelenleri de olayla ilgilenmeye başlamış ve Din Bilim adamlarını görevlendirmişler. Olay o kadar büyümüş ki kasabaya gelen turist ve meraklıların meydana getirdiği kargaşa sonunda ilgililerce bu olaya bir son verilme kararı aldırtmış.

Olay mahalline 24 saatlik bi polis devriyesi konulmuş ve etraf kontrole alınmış. Bazıları bu olayın Miguellerin komşusu olan Gomezlerin ressam oğulları tarafından düzenlenen bir şaka olduğunu düşünse de ispatlanamamış ve resimler mutfakta değişmiş ve çoğalmış bir halde görünmeye devam etmiş.

1972 yılı başlarında kasabaya Madrit’ten Prof. German de Argumosa arkadaşı olan Jaen Vilayet valisinin ricası üzerine gelmiştir. Argumosa çok tanınmış bir Parapsikoloji uzmanıdır ve kendisi ilk defa İspanya’da Madrid de Club Yelmo adlı araştırma merkezindeki laboratuardaki öteki alemden gelen varlıklara ait sesleri kaydetmiştir.

germen-dr

Profesör gelirken yanında Freiburg Üniversitesinden dünyaca tanınmış olan Prof. Hans Bender’i de getirmiştir.
Her iki profesör, yaptıkları araştırma neticesinde Belmez olaylarının paranormal fenomenleri arasında asrın en esrarengiz ve mühim olayı olduğuna karar vermişlerdir.

Bu arada Belmez’deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuş gibi resimler hem daha netleşmekte hem de yüzlerdeki ifadeler yumuşamaktaymış. Bu değişiklik sadece 2 profesör tarafından değil; onların yardımcıları olan asistan ve psikoloji talebeleri tarafından ve resim çekip araştırma yazısı yazmak için bulunan gazeteciler tarafından da müşahade edilmiş. Ayrıca resimlerdeki yüz hatlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekte ve bu esrarengiz yüzler kendilerini seyre gelenlerin hislerini anlıyorlarmış gibi bazılarına gülümseyen bazılarına kızgın bazılarına muzip ifadelerle bakıyormuş. Mesela evin erkeği Miguel’e son derece düşmanca ve kızgın bir tavırla bakıyorlarmış, zira onları ilk zaman balyozla parçalamıştı, buna karşın evin hanımı Maria’ya çok daha müşfik bir ifade ile sanki sebep oldukları kargaşalardan özür diler gibi bakıyorlarmış.

Profesör Bender ve German ve onların TV ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zemininin he biri resimlerden bir kaç tanesini tam olarak kapayacak şekilde bölümlere ayrılmış ve her bölümdeki yüz resimlerinin dikkatlice fotoğrafları ve filmleri çekilmiş.

hikaye

Sonra her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvanmış. Daha sonra da noterin gözetiminde odanın her tarafı bir özel sıva tabakasıyla sıvanıp, pencereler iyice kapatılarak mühürlenmiş. Oda kapısına ve pencerenin altına 24 saat her gün görev yapacak polis nöbetçiler dikilmiş ve oda 3 ay kapalı tutulmuş. Bu zaman zarfında Pereira ailesine evin arka tarafında müstakil bir yere Belediyece bir mutfak yapılarak onların yemek ve diğer ihtiyaçlarının oradan görmeleri sağlanmış . Böylece ailenin yaşamında bir değişme olmamış.
3 ay sonunda bütün ilgililerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman Bender ve German’ın haklı olduğu anlaşılmış. Zira bu 3 ay zarfında mutfaktaki resimler hem çoğalmış hem de sanki daha netleşmişlerdi. En şaşırtıcısı ise mutfağın mührü sökülüp odaya girildiği anda yeni mutfaktan bir feryat gelmiş ve oraya koşanlar evin hanımı Maria’nın şaşkınlık içinde yeni mutfağın sağ taraftaki boş duvarını işaret ettiği yere baktıklarında orada da 3 insan yüzü resmi görmüşler. Sanki birisi onlarla alay edip bana bir şey yapamazsınız der gibiydi. Bu yeni görüntü şimdiye kadar oluşan resimlerin en net ve güzeli idi. “bir çay fincanı içinde görülen bir bayan yüzü” idi beliren resim ve ona “tastaki leydi” adını verdiler.

Resmin birisi duvardan sökülüp inceleme için Valencia’daki laboratuara gönderilince anında onun aynı yerine aynı resminin bir yenisi beliriyior ve incelemeye giden resim geri gelip yerine konacağı zaman ise onun kopyası yok oluyordu.Bütün bu araştırmaların fotoğrafları, Kodak teknik resimler laboratuarı tarafından gayet titiz bir şekilde çekiliyor ve arşivleniyordu. Bu arşiv ve çalışmalar Friburg Üniversitesi Paranormal Psikoloji Fakültesinden idare ediliyordu.

Araştırmalar sürerken, insan yüzü resimleri arasında sadece kol, el, boyun fotoğrafları da belirmeye başlamıştı. Onlar da fotoğraflandılar. Bu arada yeni bir hadise, Pereira’ların evindeki araştırmaları yeni bir safhaya sokmuş. Bender’in ifadesine göre mutfakta eğilmiş resmin bir tanesini incelerken birden resmin yüz ifadesinde bir değişiklik olmuş ve sanki baktığı resimdeki insan yüzü kendisine muzip bir tebessüm etmiş gibi bir ifadeye bürünmüş, aynı anda da arkasından bir elin onu ensesinden dürttüğünü hissetmiş. Bu kısa zaman zarfında arka arkaya 4 kere olmuş, arkasına dönen Bender, birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş. Çok şaşıran ve etkilenen Bender, olayı Prof. German’a anlatmış ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek devam kararı almışlar ve bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite-organik ve sentetik bileşkenler-x ışınları-ses izleme ve diyagram deneyleri-morötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi muhtelif şekil ve cins her türlü gerekli inceleme yapılmaya başlanmış.

Duvarlardaki sıva ve çimentolar incelenmiş ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamamıştır. Netice olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek bir bulgu görülmemiştir. Bilhassa resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunmaması ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafından verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolması, tekrar meydana gelmesi ve şekil değiştirmesine bir cevap bulunamamıştır.

Araştırma ekibi ancak şuna emin olmuştur ki bu hadiselerde hiçbir hile ve aldatmaca olmamaktadır. Bu olay asrın Parapsikolojik olayıdır.

Bir ay kadar sonra Perira’ların evindeki olaylar daha da karışık bir hale gelmiştir. Zira resimlere ilave olarak bu kere de muhtelif insan sesleri de duyulmaya başlanmış ve bunlar Prof. Bender tarafından da kayda alınmış ve bazılarınd akarşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuştur.

Evde geçen bir diyalog örneği :

“Önüne gelen erkekle gidiyor”

“Burada başladı”

“Dikkat German mutfak zeminindeki sıvayı kazıyor”

“Daha derine gömmeye devam ediyorum”

Yukarıdaki kaydın laboratuarda yapılan çözümünde en sonda bir sesin daha olduğu fark edilmiş. Konuşan varlıklardan biri ötekine şöyle diyormuş :

“Maria beni kurtar, burayı terk etmek istiyorum”

************************************************** **********************************

Pereira’ların evinin tarihi :

İspanya’nın Belmez kasabası 4 Real Street Sokaktaki Preira ailesinin oturduğu ev, 1835 yılından beri onlara aittir. 1858 Juan’ın anneannesi ve büyük babası Ramon Sanchez ve MAria Antonia Martinez 9 yaşındaki kızları Ramona ile birlikte bu evde yaşıyorlardı.

O tarihlerde evlerinin bodrumundan ağlamalar ve yalvarmalar gelmeye başlamıştı. Bu seslerin sebebi bulunamadı. Komşuları evlerindeki eşyaların kapılarının önüne konduğu ve dışarıya çıkmalarına mani olduğu iddiaıyla şikayette bulunmuşlardı.

Bu evin üzerine kurulduğu arsa Pereiara ailesinin olmasından önce kasabanın 17. asırda kurulmuş olan Kilisesine ait Katolik mezarlığının bahçesinin bir parçası idi. Kasabanın kilisesinde Pereiraların evindeki olaylar başlamasından bir kaç önce büyük bir restorasyon çalışması başlamıştı. Restorasyon sırasında kilisenin ve bahçesindeki mezarlık da değişimlere uğramış ve bazı mezarlar yerlerinden çıkarılıp daha sonra değişik yerlere gömülmüştü. Bu eski mezarlığa ait arazinin bir parçası üzerine kurulmuş olan Peraira’ların evin bu görüntüler ve ses olayları başlamasının sebebi de acaba mezarlarının yerleri restorasyonda yerleri değiştirilen ölülerin yeni yerlerini yadırgamış olup eskiden kendi mezarlıklarına ait olan arazideki bu evi kendilerine mekan mı seçmeleri miydi ?

Bu katolik kiliseninin ve mezarlığın bulunduğu yer daha önce Arapların İspanya’yı fethi zamananda bir Müslüman mezarlığı, ondan önce de Romalıların mezarlığı olarak kullanılmış.

************************************************** ******************************

Pereira’larda paranormal olaylar halen devam etmekte :

Bir kısım bilim adamı bu olayların evin hanımı Maria’nın etrafa yaydığı pisikokinetik enerji neticesinde meydana geldiğini, bir diğer kısım ise daha evvel orada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemdeki ruhlarının bir tezahürü ve isyanı (mezarlıktaki değişiklikler ve 3 ve 5 numaralı evlerin mezarlığın arazisine yapılmasından dolayı) olduğunu düşünüyorlar.

Maria’nın kocası Miguel “Pava” resminin bulunduğu odada ölmüş. O ölürken duvardaki insaın yüzünde bir gülümseme ifadesi varmış. Ölümünden 2 ay sonra Miguel’in odanın duvarında resmi gözükmeye başlamış.Bu bütün orada bulunanlar tarafından tespit edilmiş ve halen de orada bulunmaktaymış.

Maria 85 yaşında kalbinden rahatsız bir şekilde yaşarken 3 Şubat 2004 tarihinde sabaha karşı ölmüş. Son günlerini hastane odasında geçirmiş fakat ölmeden bir gün evvel çok ısrar etmesinden dolayı evine getirilip yatırılmış. Ertesi gün de yatağında ölü bulunmuş.

korku

Herkes resimlerin onun ölümüyle kaybolacağını tahmin ediyormuş. Maria’nın ölümünden 1 ay sonra İspanya Parapsikolojik araştırma merkezi evde geniş bir araştırma yapmış ve resimlerin gayet net bir şekilde aynı yerde durduklarını ve yeni ilaveler de geldiği görmüş ve tutanak tutmuşlar.

2005 Temmuz ayında yapılan bir kontrolde alt kattaki yan odada kocasının resminin biraz ilerisinde Maria’nın da yüz resminin belirdiği tespit edilmiş.

Ev halen bir alıcı beklemekteymiş. Bir çok bilim adamının araştırmalarına rağmen evdeki olayların sırrı halen çözülememiştir.

Kaynak: ForumTr